Autor:  2017-06-01

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze SW

(0 głosów)

Koleżanki i Koledzy!

Zawiadamiamy, że 13 czerwca 2017 roku (wtorek) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Klubu, na którym nastąpi wybór nowego Zarządu. Prosimy o liczne przybycie. Spotkamy się w przy ul. Chełmskiej 50/80 o godz. 19.45.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego:

19:45 Rozpoczęcie Walnego Zebrania (II termin: 20:00)

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Sekretariatu, Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.

5. Nadanie znaczków nowo przyjętym członkom zwyczajnym.

6. Odczytanie sprawozdań władz SW – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej (stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego).

10. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11. Wybory nowych władz SW.

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej o wynikach wyborów władz SW.

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, dyskusja nad wnioskami i przyjęcie wniosków.

14. Zamknięcie Zebrania.

 

Przypominamy, że głosować mogą wyłącznie osoby z opłaconymi na bieżąco składkami. Prosimy więc o uzupełnienie zaległości (tylko wpłaty na konto Klubu). Osoby, które opłacą składki po 1 czerwca 2015 r. prosimy o przyniesienie wydrukowanych potwierdzeń dokonania przelewu.

 Zarząd

 

Przeczytano 1921 razy

Podziel się

share on facebook share on linkedin share on twitter

Współpracujemy z:

 

 

Jesteśmy członkiem PZA 
Współpracujemy z e-przemek.pl
 

 

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na ciekawą wyprawę, projekt?

Chciałbyś poznać wyjątkowych i wyjątkowo dzielnych ludzi?

Chciałbyś spróbować swoich sił w poruszaniu się po górach i jaskiniach?

skontaktuj się